Кандидатстудентските изпити от редовната сесия в ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведат присъствено

Кандидатстудентски изпити от редовната сесия в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” ще се проведат присъствено по обявения график на сайта на университета. Създадена е необходимата организация за провеждането им при спазване на всички противоепидемични мерки.
Кандидатстването за почти всички специалности, с малки изключения, е
възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит. Начинът на балообразуване е подробно разписан и публикуван в раздел
„Кандидатстудентска кампания“ на университетския сайт: https://uni-
plovdiv.bg/pages/index/1184/
Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи (онлайн, на място в ПУ и в бюрата на ЦКПИ и НАПС). Платформата за онлайн подаване на кандидатстудентски документи и заявяване на участие в изпити от редовната сесия ще бъде достъпна от 8 юни 2020 г.