Класна стая на открито и кът за игри очакват децата на Куклен в първия учебен ден

Инициативата бе подета от родители, а съоръженията са осигурени с дарения

Откритата класна стая и детската площадка в двора на Средно училище „Отец Паисий“ в Куклен са напълно готови и в очакване на първия школски звънец, за да посрещнат своите нови обитатели. Инициативата бе
подета от родители, а съоръженията са осигурени с дарения.

Площадката е с ударопоглъщаща тартанова настилка, съоръжения за игра, спорт и учене на открито и е предназначена за децата от предучилищния и начален курс. По програмата за сътрудничество е обезпечена настилката, чиято стойност е приблизително 60 000 лв. като се очаква площадката да е
готова до началото на учебната година.
Работи се и по другите два проекта – оборудване на специализиран кабинет по природни науки и реконструкцията на централния площад в административния център.