Кметът на Асеновград: Неизгодна и неоправдана е “Общинска полиция” за Асеновград

Според доклад на кмета на общината, д-р Емил Караиванов, Асеновград трябва да търси алтернативни методи за справяне с престъпността и вандализма в града, а не да изгражда звено „Общинска полиция”. Докладът е част от дневния ред на сесията на ОбС, следващата сряда и е във връзка с предложение, внесено от общински съветници за изграждане на звено “Общинска полиция” за територията на община Асеновград. 

След обстоен анализ на обстановката в община Асеновград във всички аспекти – от криминологическа, икономическа и правна гледна точка, работна комисия от общината е преценила като финансово неоправдано и икономически неизгодно изграждането на звено „Общинска полиция” на територията на града. Вместо това, в доклада са дадени препоръки за подобряване дейностите по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Част от препоръките включват оптимизиране дейността на структурата „Инспекторат, паркинги и гаражи”, която да осъществява по-голямата част от дейностите, които би осъществявала една общинска полиция. Докладът препоръчва също изграждане на система за видеонаблюдение  на уязвими места и засилване на полицейското присъствие там. Предлага се и въвеждане на GPS-система за дежурните части. В борбата за справяне с престъпността в доклада се предлага и гражданско участие. В него са изброени следните форми на гражданско противопоставяне на вандализма и битовата престъпност: – граждански наблюдатели и патрули, доброволни граждански формирования, които да си вазимодействат с охранителни фирми, квартални съвети и др.

Според изнесения доклад, част от дневния ред на сесията на ОбС, следващата сряда, тези алтернативни форми на охрана на обществения ред са в съответствие с кадровите, финасовите и икономическите възможности на общината. 

* Докладът в PDF формат може да бъде изтеглен под статията, както и PDF със самото предложение от общинските съветници. 

СПОДЕЛИ