Кметът на града подписа проект за намаляване замърсяванията на въздуха

Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград” бе подписан днес от  кметът на града д-р Емил Караиванов. Проектът се финансира от ОП „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух”. Стойността му е 145 453 лв., а срокът за реализация е 18 месеца.

„Ще използваме предоставената възможност, която ни предлага Министерството на околната среда и водите чрез оперативната програма, за да подобрим още повече качеството на въздуха в Асеновград, а така и да създадем още по-добри условия за живот на асеновградчани.”- коментира Караиванов след церемонията по подписването в София.

Във връзка с това Общината е разработила проект със следните основни дейности

– Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки и избор на изпълнители за дейностите, включени в проектното предложение;

– Провеждане на процедури, съгласно българското и европейско законодателство;

– Актуализиране на общинската програма за качество на атмосферния въздух;

– Организация и управление на проекта;

– Информация и публичност на проекта.