Книги за смет

В неделя, на 23 април, от 10:00-13:00 ч. в Пловдив ще се проведе кампанията „Книги за смет”. Който пожелае, може да занесе ненужни пластмасови отпадъци на площад „Стефан Стамболов“ , за да получат книга по избор от предварителната селекция на заглавия.
Кампанията с екологична насоченост има за цел да привлече децата и младите хора към усилието за разделно събиране на битовите отпадъци. За участието е нужно да се събере и предаде един килограм пластмасови отпадъци. В замяна ще получите талон за безплатна книга от щанд с предварително подбрани заглавия в деня на събитието. Всеки, предал два или повече от два килограма, ще получи и втори талон. Това е максималният брой книги, които един участник ще може да вземе, независимо от обема на предадените отпадъци, уточняват организаторите. Събраните отпадъци ще бъдат допълнително сортирани според вида пластмаса, след което ще преминат процеса на рециклиране, за да заживеят своя нов живот.

СПОДЕЛИ