Констатираха 250 забележки по проекта за кв. „Запад“ в Асеновград

Във връзка с множество запитвания от медии и граждани, община Асеновград информира, че заместник-кметът инженер Стоян Димитров и екип от експерти изготвиха доклад, в който са описани нередностите по изпълнението на проекта за благоустрояване на квартал „Запад“ в града. Направеният списък съдържа близо 250 забележки (към датата на извършения оглед – 27.11.19 г.), подплатени със снимков материал – над 1 200 снимки. По зони те са разпределени така: Зона 1 – 42 броя; Зона 2 – 27 броя; Зона 3 – 41 броя; Зона 4 – 57 броя; Зона 6 – 88 броя. Сред констатираните дефекти е неоформени подходи при влизане в площадката за домашни любимци, като същата не е почистена от растителност и е недостъпна за ползване. Други недостатъци са деформация на асфалтова настилка и задържане на вода, отлепени бордюри, незавършен тротоар, непочистени зелени площи от камъни и строителни отпадъци, некачествено изпълнен участък около съществуваща шахта, пропаднали плочи – образувал се обратен наклон – отводнява се към блока и т.н.

Припомняме, че проектът беше спрян с Акт образец 11 към датата на встъпване в длъжност на новото ръководство на община Асеновград. Тогава инженер Стоян Димитров отказа да приеме обекта в този вид. При направената проверка, от Управляващия орган по проект „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в град Асеновград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 г. – 2020 г.“ списъкът със забележки и недостатъци бе потвърден. „Голяма част от тях са заради некачествено проектиране. Дори проектантите, изготвили проекта, са се отказали от авторския му надзор по време на изпълнението. Работата на строителите също търпи критика по отношение на качеството“, коментира ресорният заместник-кмет. В заключение той допълни, че при последната среща между ръководството на община Асеновград и фирмите изпълнители, последните са посочили, че отказват да отстранят нередностите, мотивирайки се с извънредното положение в страната.