КСТ „Асеновец-2006“ почете народните будители

Макар и клуб за равитие на спортна дейност, асеновградскят клуб за спортни танци „Асеновец-2006″ с треньор Нели Куциянова работи не само за физическото развитие на децата и за спортни достижения,а и за нравственото и патриотично възпитание на подрастващите. На това стана свидетел  екип на ТВ САТ КОМ на днешния Ден на народните будтели, в който специално за да почетат будителите на народа ни, да си спомнят за тяхното велико дело, децата от КСТ“Асеновец-2006“ се бяха събрали в клубната си зала. Там те прочетоха материали за историята на празника, за първите народни будители, а така също рецитираха стихове за тях. Оказа се, че макар и малки,възпитаниците на КСТ „Асеновец-2006“ знаят кои са народните ни будители. Пред камерата на ТВ САТ КОМ те споменаха имената на Паисий, Левски, Ботев, Ангел Кънчев… Децата изразиха мнение, че настоящето ни също не е лишено от будители, които според тях са учители, творци на изкуство, медии.