Лекарите на протест, ако Касата не приеме исканията им

Сред належащите проблеми в родното здравеопазване са катастрофално намалени бюджети на лечебни заведения за болнична помощ , липса на регулативни стандарти и невъзможност за осигуряване на нормални средства за медико-диагностична дейност- лабораторна и образна диагностика, независимо от по-добрите финансови показатели, които са постигнати в Националния рамков договор, обобщават от лекарската съюзна организация.
Освен това от завършващите годишно 600 лекари, 500 отиват в чужбина.
Лекарският съюз предлага на Касата да актуализират бюджетът за 2017-а или да се съобрази държавата с пакта, който организацията на лекари на държавна практика внесе в Европейския парламент.Става дума за предложение за не по-малко от 6 и 9% от БВП на всяка една страна – членка на ЕС.
Според Лекарският съюз трябва да се върне старата практика да се обособи отделна сметка на НЗОК, по която да постъпват средства от здравноосигурителни вноски, така че реалните постъпления да бъдат явни, включително и държавни трансфери.
Най-нормалната ситуация, в която болничното здравеопазване може да работи, според Лекарския съюз, е всички болници да работят както е по закон – парите да следват пациента и да няма лимити във всички лечебни заведения за болнична помощ.

СПОДЕЛИ