Летният туристически сезон приключва без нито едно масово хранително отравяне

Въпреки сериозно увеличеният брой туристи и рекордно високите температури, летният сезон приключи успешно, без регистрирано нито едно масово хранително отравяне, информират от БАБХ.
За периода от 02.06.2017г. до 10.09.2017г.  инспекторите към Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Варна, Бургас и Добрич са извършили общо над 4195 проверки, извън текущия официален контрол. Някои проверки бяха извършвани съвместно с други държавни институции – Нaционална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Регионална здравна инспекция, Комисия за защита на потребителите и други.
В резултат на инспекциите са съставени общо 160 Акта за установяване на административно нарушение и са издадени 369 предписания. Общото количество на възбранените и насочени за унищожаване храни е близо 1 тон. (близо 1000 кг). – Възбранени и бракувани са 429,4 кг. месо и месни заготовки, поради изтекъл срок на реализация и без маркировка, 73 кг. млечни продукти с изтекъл срок на реализация и неправилно съхранение, 156 кг. термично обработени заготовки без маркировка, 3 кг. живи миди без етикет и документи, 97 бр. яйца, 20 кг. сладолед, 25 кг. рибни продукти без етикети. 270 кг. орехи без  документи за произход и годност.
    Инспекторите са затворили 22 обекта, основните причини са несъответствия в материално-техническата база, неправилно съхранение на храни, съхранение на готови за консумация храни и суровини, незадоволителна хигиена, извършване на дейност без издадено удостоверение за регистрация –  лошо хигиенно и техническо състояние в подготвителния сектор на обект за обществено хранене. Един  обект на територията на ОДБХ – Бургас е заличен за системни нарушения и неизпълнение на Заповед за спиране експлоатацията на обект.
Други установени несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, съвместното съхранение на различните групи храни, изискващи различен температурен режим на съхранение, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на чл.12 от Закона за храните.
СПОДЕЛИ