Лятно училище за децата, които не са участвали в онлайн уроците

Децата, които не са участвали в онлайн уроците тази година , ще трябва да ходят на летни уроци. Това стана ясно , след като правителството промени наредбата за приобщаващото образование,която регламентира допълнителните уроци за изоставащите ученици

Допълнителното обучение на учениците, които не са взели материала онлайн, ще е с продължителност 120 учебни часа и ще е по възможност присъствено, информират от правителствената пресслужба. Групите, в които ще се обучават тези деца, ще са максимум 10 души. Обученията ще продължат и през лятната ваканция, за да могат неучаствалите в онлайн обучението да наваксат с материала до началото на новата учебна година.

40 учебни часа по български език пък ще има за децата от детската градина, които не владеят българския език.

Социалните работници  ще продължат да правят оценки на нуждите на инвалидите с интервюта по телефона или електронна поща , предвиждат одобрени от правителството промени в други две наредби. Дистанционната оценка на нуждите на хората с увреждания и съответно какви помощи и спомагателни средства да им отпусне държавата ще се прави поне до 14 юни.

Според правилата след получаване на свидетелство от ТЕЛК всеки инвалид преминава оценка на нуждите от социалните работници и едва след нея се отпускат парични помощи или помощни средства- слухови апаратчета или инвалидна количка например. Според закона социалните работници трябва да посетят лично инвалида в дома му.