Магнитни модели подпомагат развитието на потребителите от ЦНСТ в Асеновград

Ученици от ПГ „Свети Патриарх Евтимий“ в Асеновград подариха специална интерактивна игра на потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) в града. Произведението е саморъчно изработено от възпитаниците на учебното заведение.

Интерактивната игра представлява табло с релефни мини модели – момче и момиче. Те са във вид на магнити и облеклата им могат да се сменят. Целта е потребителите на центъра да се учат разпознават и различават видовете дрехи – официални, ежедневни и други. Освен това, ще се учат да ги обличат и събличат. Това упражнение ще подпомогне мисленето и менталното развитие на потребителите и в същото време ще допринесе за разнообразяване на програмата им от занимания през деня.