Местят Дневния център за деца с увреждания в сградата на ДДЛРГ „Таню войвода”

  Да бъде преместен Дневният център за деца с увреждания в сградата на Дома за деца, лишени от родителска грижа, „Таню войвода”. Това предложение ще бъде обект на гласуване на предстоящото заседание на Общински съвет – Асеновград идната сряда. Предложението на зам.- кмета на Асеновград инж. Мария Вълканова е следствие на постъпила от управителя на дневния център Добромир Кузманов докладна записка. Според нея помещенията в Дневния център за деца с увреждания са малки и недостатъчни, теренът е пресечен, няма функционална връзка между двете използвани сгради, което е пречка за предоставяне на качествена социална услуга, предвид броя на потребителите. Капацитетът на дневния център е 30 места, а целевата група са деца с увреждания и със специфични образователни потребности на възраст между 3 и 18 г.. Същевременно дома „Таню Войвода” е с обща площ над 3500 кв.м., като само дворното пространство е близо 2600 кв. м. Със заповед от 6.01.2014 г. на Агенция социално подпомагане капацитетът на дома е намален от 40 на 27 места, а към момента там се отглеждат 13 деца и младежи. Тенденция е техният брой да намалява, предвид забраната за настаняване на нови потребители на услугата. Така децата ползват само единия етаж на сградата и голяма част от нея остава неизползваема, казва се в докладната. Според предложението двете социални услуги ще бъдат разположени на 2 самостоятелни етажа с отделни входове. Ако общинските съветници одобрят това предложение, Дневният център за деца с увреждания ще бъде преместен  в детския дом „Таню войвода”, считано от 01.01.2016 г. 

СПОДЕЛИ