Министърът на околната среда и водите Емил Димитров на проверка след новото замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

Късно вчера при извършено контролно пробонабиране на водите на река Юговска и река Чепеларска, бяха установени наднормени концентрации на цианиди, при устието на река Юговска, Асеновград и в село Бачково. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди незабавно проверка на случая.
Басейнова дирекция Източнобеломорски район изпрати предупреждение за предприемане на действия съобразно правомощията на общините по поречието на засегнатите реки за предупреждение на населението за замърсяване на водите в река Юговска и река Чепеларска и ограничаване на ползването им.
Предупреждение е изпратено до ВиК Пловдив и РЗИ Пловдив за необходимостта да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска, а Напоителни системи следва да извършат анализ на водите за напояване, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.

„Вчера направихме извънредна проверка, защото имахме проблеми с това хвостохранилище. Привечер излязоха резултатите. Изпратихме хора тази нощ в планината, за да проверят какво става.  Имаме сведения за това, което се случва. Става дума за неприятно замърсяване и за действия, които не е следвало да се случват към този момент. Източникът е ясен. Има цианиди много пъти над нормите. Няма опасност за питейната вода“, коментира министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес при посещението си на мястото на замърсяването.