Многобройни хвърчила в центъра на града

Децата, на които малко по-рано бяха направени прекрасни прически, участваха в дефиле с атрактивни, изрисувани с весели детски герои, хвърчила. Забавленията за децата са част от програмата на фестивала „Брилянтин“, свързана с инициативата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнилетни към община Асеновград.

Няма мнения за показване