На 1-ви април тестват системите за оповестяване в Асеновград

На 01.04.21 г. (четврътък) от 11:00 ч. ще се извърши тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. В нея е включена и локалната система за оповестяване на „КАЛЦИТ” АД – Асеновград. Тренировката включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Умоляват се гражданите да запазят спокойствие по време на тренировката. Не се изискват никакви действия от населението.