На 14 декември празнуват своя професионален празник всички ветеринари

Датата 14 декември не е случайна и е избрана във връзка с приетия на този ден преди 116 години пръв закон, регламентиращ ветеринарната дейност и санитарен контрол в България. На този ден празнуват всички завършили ветеринарна медицина, независимо в коя от разнородните сфери на дейност в последствие са пряко ангажирани – практикуващи лекари, ветеринарни инспектори, администратори, научни работници, преподаватели, консултанти, търговци на ветеринарни продукти и др.

Първи организатори на ветеринарната медицина в България след Освобождението през 1878 г. са ветеринарни лекар и от руската армия, които работят у нас по покана на българското правителство и много от тях остават в страната.

През 1901 г. е открита Първата ветеринарно-бактериологична станция у нас, а през 1923 г. е създаден и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.

От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни, а след 1944 г. се появяват и първите институти по ветеринарно дело.

На всички ветеринарните лекари пожелаваме да са здрави, окрилени от мечти в професионален и личен план, да имат успехи, да вярват в каузата на благородната си професия и да се гордеят с избора си.

Ирина Иванова