На 15 януари изтича срокът за участие в конкурса за най-добро домашно вино-реколта 2018 г.

Каберне, мерло и сира са заявените до момента проби от вина в Община Асеновград, от производители на домашни вина, които ще се включат в традиционния за града конкурса за най-добро домашно вино.

Ще бъде раздаден награден фонд 1260 лева  и  два броя 50  литрови бурета.
Разпределени  по категории :
ЧЕРВЕНИ ВИНА
І място – Голяма награда  -300 лв. плюс 50 литрово буре
ІІ място 250 лв.
ІІІ място 150 лв.
БЕЛИ ВИНА
І място  – 180 лв.
ВИНО РОЗЕ
І място  – 180 лв.
Награда на производител от населено място извън Община Асеновград
І място  50 литрово буре
Специална награда  „Никола Македонски” за производство на домашен мавруд – 200 лв
Регламентът за  участие е следният :
1. В конкурса могат да участват производители на бели, розета и  червени вина от реколта 2018 г.
2. Вината да бъдат бистри и наляти в стъклени винени бутилки.
3. Производителите могат да участват  само със собствени вина.
4. В конкурса не могат да участват вина, произведени от грозде от директни сортове.
5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. От всяко вино, предложено за участие в конкурса, производителят трябва да притежава минимум 30 броя бутилки.
8. Проби от вината /3 бутилки/ трябва да бъдат предоставени минимум 15 дни преди датата на конкурса.
9. Най-доброто домашно вино се определя от дегустационна комисия от специалисти от Национален институт за изследване и контрол на вина и спиртни напитки-София, Университет по хранителни технологии –гр.Пловдив, Изпълнителна агенция по лозата и виното –град София, “Винзавод” АД – Асеновград и Община Асеновград.
Заявка за участие в стая 405 на Община Асеновград до 15.01.2019 г.  / вторник /

Празникът на виното в Асеновград на 31 януари ще започне по традиция от паметника на най-големия станимашки винар и баща на станимашката малага Аристи Чорбаджака. От там ще тръгтне празничното шествие към храм “Св. Богородица – Благовещение” /рибната/, където всяка година на този ден става чудо и от чешмата до аязмото потича вино.

Празникът на виното ще продължи на централния площад с много музика, винени мезета и народно веселие.