На 6 април отбелязваме Международния ден на спорта за развитие и мир

Автор: Ирина Иванова

Международният ден на спорта за развитие и мир има за цел да насърчи хората да бъдат активни, докато изпълняват мерките за ограничаване и социално дистанциране, и ги насърчава да бъдат солидарни към общността и екипния дух.

Световната здравна организация препоръчва 150 минути умерена интензивност или 75 минути енергично-интензивна физическа активност на седмица, или комбинация от двете.

Спортът има силата да променя света – това е основно право, мощен инструмент за укрепване на социалните връзки и насърчаване на устойчивото развитие и мира, както и солидарността и уважението.

Нека на 6 април – Международния ден на спорта за развитие и мир всички да бъдат активни, да бъдат здрави и да демонстрират солидарност през този период на физическо и социално дистанциране. Този екипен дух ще ни помогне всички заедно да преодолеем настоящите предизвикателства.