На 6 януари 1848 се ражда Христо Ботьов Петков

Паметник на Христо Ботев в Асеновград

На 6 януари 1848, по нов стил, се ражда Христо Ботьов Петков, известен още като Христо Ботев. Животът му е като пламък – кратък и бурен.

Христо Ботев е един от най-великите български поети и революционери. Различни са версиите за мястото на неговото раждане, но повечето историци считат, че това е Калофер. Баща му е бил даскал Ботьо Петков, а майка му- Иванка Ботева. Завършва калоферското училище, след това, като частен ученик, учи във Втора Одеска гимназия.

Завръща се в Калофер през 1867 г., проповядвайки бунт срещу поробители и чорбаджии.  В края на същата година окончателно напуска Калофер и заминава за Румъния. Работи в Браила във в. „Дунавска зора“. След като разбира за Априлското въстание, Ботев подготвя чета и става неин войвода. С част от четата от Гюргево той се качва  на кораба „Радецки“ , а на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг.

Последният тежък бой  за героя е на 20 май 1876 г. е  – привечер, след сражението, куршум пронизва Ботев.

 

 

 

Няма мнения за показване