На 9 декември връчват приз „Донка Пашкова” за най-добра доброволческа инициатива

Община Асеновград, Градска библиотека ”П. Хилендарски” и „Национален алианс за работа с доброволци” обявяват конкурс за инициатива, реализирана с помощта на доброволци в Община Асеновград за 2018 г., по повод Световния ден на доброволеца – 5 декември.

В конкурса са поканени да участват всички организации и групи на територията на Община Асеновград, които са реализирали инициатива с помощта на доброволци през годината без значение на цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Номинираната инициатива трябва:
1. Да е извършена от организации и/или от външни лица или организации, но насочена към местната общност.

2. Да е реализирана в периода декември 2018 г. – декември 2019 г.

Целта на конкурса е да бъдат популяризирани доброволческите инициативи в Община Асеновград, както и да се стимулира инициирането и реализирането на доброволчеството.

Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени според значението им за хората в общността и броя на участниците.

Награди
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и ще получат приз „Донка Пашкова”– на името на първата щатна библиотекарка в Асеновград, посветила голяма част от живота и дейността си на общността. Всички номинирани инициативи ще получат грамоти за номинация.

Наградите ще бъдат обявени на 9 декември на специална церемония в Градска библиотека „П. Хилендарски” – Асеновград, по повод 5 декември – Световен ден на доброволеца.