На ход е поредното премахване на незаконното застрояване в местността “Лаково” над квартал “Лозница”

Със 16 заповеди на кмета на община Асеновград д-р Емил
Караиванов от 20.07.2017 г. е разпоредено жилищни и стопански постройки в местността “Лаково” над квартал “Лозница” да бъдат премахнати, след като нямат законен статут.
Междувременно обитателите на 5 от тях са се възползвали от процедурната възможност да ги оспорят пред Административен съд.
На мястото работи ангажирана техника, след договор с наета за целта фирма. Представители има на МВР, противопожарната служба, линейка, осигурена от МБАЛ-Асеновград, както и присъствие на социални работници от Общината, в случай, че се наложи извършване на социални анкети на живеещите в съборените постройки.