Набират документи за подпомагане на семейства за инвитро процедури

инвитро
инвитро

Община Асеновград отново набира документи за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. На одобрените Общината ще отпусне по 2000 лв.

Общината обяви, че се набират документи от кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Образци на документите за кандидатстване кандидатите могат да получат и подадат в „Информационния център“ в Общината. От там напомнят също, че право да кандидатстват имат само жители на община Асеновград. Формулярите могат да бъдат открити също и на общинския сайт.

Етапите за подаване на документите отново са три:

І-ви етап: до 31.03.22 г.

ІІ-ри етап: от 01.04.22 г. до 30.06.22 г.

ІІІ-ти етап: от 01.07.22 г. до 30.09.22 г.

Лицата и семействата с репродуктивни проблеми, получили финансиране в предходни години и които кандидатстват за помощ и през тази, трябва да представят етапна епикриза от клиниката, за да се проследят проведените манипулации и процедури със средствата, отпуснати им от бюджета на община Асеновград.

През изминалата 2021 г. с по 2 000 лева са подпомогнати 6 асеновградски семейства, или общо за целта са отделени 12 000 лева, казват от общинска администрация. Списъкът с одобрените кандидати, както и размерът на определената сума, всяка година се гласува от Общински съвет – Асеновград.

От септември 2012 г. до края на декември 2021 г. такава помощ са получили 76 двойки. Обработени са били 138 заявления от семейства, а отпуснатите средства са в общ размер на 273 500 лева.

До момента с тази помощ са родени общо 50 бебета, като само през 2021 г. на бял свят са се появили 2 новородени, още 3 се очаква да се родят в началото на 2022г. Успеваемостта на общинската програма за асистирана репродукция е 65%. казват от общинска администрация.

Сумите за финансовата помощ, както и досега, ще се отпуснат от дейност „Общинска администрация“, параграф 42-14 „Помощи и обезщетение по решение на Общински съвет“, след представяне на първичен счетоводен документ.

Няма мнения за показване