Наблюдават се водните басейни в Асеновград заради очакваните валежи

Ръководството на общинска администрация Асеновград създаде организация за наблюдение нивото на реките и язовирите на територията на общината. Уведомени са кметове и кметски наместници, наематели и концесионери по населените места да наблюдават и контролират нивото на водните басейни. Към този момент няма опасност от преливане на язовири и реки.
Организацията е във връзка с информация от НИМХ-БАН за очаквани валежи от средата на седмицата и през следващите дни, и по разпореждане на министъра на околната среда и водите. Предприети са спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла, както и за уведомяване на населението, относно възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.