Над 10 работодатели представиха своята дейност пред търсещи работа от Асеновград

Над 10 работодатели от областта днес представиха своята дейност и обявиха свободни работни места пред пълна зала търсещи работа от Асеновград.  Инициативата се проведе във фоайето на Градската библиотека с цел да популяризират услугите на Агенцията по заетостта и да се улесни информирането и подбора на кандидатите за заемане на свободни работни места. Йорданка Примова -началник отдел „Посреднически услуги” към Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград, съобщи, че настоящата трудова борса се реализира по проект “Национална EURES мрежа”. Една от основните дейности на проекта е предоставяне на посреднически услуги за търсещи работа лица и работодатели за транснационална мобилност, включително за чиракуване и стажуване, организиране и участие в информационни събития, трудови борси и др. в България и останалите страни от мрежата EURES.

СПОДЕЛИ