Над 15 млн.лв за тестване на учениците за Ковид-19

Близо 7 600 000 теста на обща стойност 15 518 628 лв. за тестване на учениците срещу Ковид, са осигурени, за това гарантира Министерството на здравеопазването. От там  припомнят, че Поканата за купуване на бързи антигенни тестове, чрез които да се  проведе индивидуално изследване за Ковид на учениците от 1-12 клас бе  публикувана на сайта на здравеопазването министерство с дата 14.01.2022 г.

В резултат постъпилите оферти са общо 42. След класиране 9 участници бяха определени за изпълнители по поканата. С тях вече има сключени договори.

Ето и обявените срокове за  доставка:

По обособена позиция № 1 до 21.01.2022 г., следва да бъдат доставени 700 000 теста на обща стойност 1 557 400,00 лв.

По обособена позиция № 2 до 03.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 3 125 028,00  лв.

По обособена позиция № 3 до 10.02.2022 г., следва да  бъдат доставени 1 400 000 теста на обща стойност 2 779 000,00  лв.

По обособена позиция № 4 до 24.02.2022 г., следва да бъдат доставени 1 410 000 теста на обща стойност 2 778 200,00  лв.

По обособена позиция № 5 до 02.03.2022 г., следва да бъдат доставени 2 700 000 теста на обща стойност 5 279 000,00  лв.

Няма мнения за показване