Над 19 млн.лв. получава Асеновград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

19 334 302 лв. е точната сума, която получава Община Асеновград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.Нашата община е една от 39-те, които получават европейско финансиране, след официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативната програма. Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение. От МРРБ гарантират, че ще предоставят на местните власти цялата им необходима подкрепа под формата на обучения, експертиза, указания, наръчници и всичко друго, от което се нуждаят. Кои проекти на Община Асеновград ще бъдат финансиране с въпросните средства – предстои да разберем.

СПОДЕЛИ