Над 20 000 са проверките в горите за дърводобив

2 700 са проверките, извършени за последната седмица в горите от 16-те регионални дирекции към Изпълнителна агенция по горите и 3 500 – от шестте държавни предприятия, в това число и от мобилните им екипи.
Така за целия месец юни общият брой проверки на обекти, в които се извършва дърводобив, както и на превозни средства, транспортиращи дървесина и на физически лица надхвърля 20 хиляди, след инициирания от ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите по-интензивен контрол в горите.
Над 5000 са проверените сечища през юни и близо 2 300 обекта за складиране, преработка и експедиция на дървесина. На територията на осем регионални дирекции на Изпълнителната агенция по горите са организирани временни контролни горски пунктове за проверка на превозни средства. Горските инспектори заедно с колегите им от държавните предприятия са проверили общо над 10 000 моторни превозни средства, 1100 риболовци, 150 ловци и над 1800 физически лица.
Задържани са 520 куб. м дървесина, над 40 моторни превозни средства, както и кон с каруца за извозване на дървесина без редовни документи, 5 бензиномоторни триона и множество други инструменти за дърводобив.
Близо 500 са съставените актове и над 600 констативни протокола за нарушения. Засилените действия по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии продължават.