Над 84 % събираемост на данъците отчита Община Асеновград за миналата година

Над 84 % е събираемостта на данъците в Община Асеновград за миналата година. В някои от направленията, като имуществени данъци например, дори има преизпълнение, коментира кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов. За миналата година данните сочат, че за имуществените данъци преизпълнението е с 0,07 %. За приходи, постъпили от данък върху недвижими имоти, изпълнението е 95,78%. За таксата от битовите отпадъци изпълнението 84,12% спрямо плана.

„Събираемостта не е много по-различна от предишни години, даже може да се каже, че е малко по-добра”, коментира кметът д-р Емил Караиванов.

СПОДЕЛИ