НАП с нова електронна услуга

Всеки клиент на агенцията, който в годишната си данъчна декларация за 2016 г. е декларирал, че отговаря на условията за ползване на данъчни облекчения, предвидени в закона, от тази година, ще получава акта си за възстановяване на надвнесените суми по електронен път. В случаите, когато не е посочен електронен адрес за кореспонденция, служител на агенцията ще се погрижи такъв да бъде деклариран от лицето. За по-голяма сигурност служител от НАП потвърждава с телефонно обаждане автентичността на получения имейл. Ако все пак клиентът не желае връчването да стане по електронен път, актът може да бъде връчен и лично в обслужващият офис на НАП. Наименованието на имейла гласи „Съобщение от орган на НАП за предоставяне на документи по електронен път до …“. В имейла подробно са обяснени съдържанието на прикачените файлове и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети. След активиране на прикаченият линк, автоматично се генерира от системата, че акта е връчен и се стартира 14 дневният срок за обжалване и преглед на документите. НАП призовава за бдителност при отварянето на имейли, различни от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg.

СПОДЕЛИ