НАП търси 177 фискални агенти

Национална агенция за приходите търси 177 служители за звеното „Фискален контрол“. Агенцията е обявила конкурс за длъжността „инспектор по приходите”. Те ще работят в екипи на територията на цялата страна. Екипите ще правят проверки в близост до граничните пунктове, както и във вътрешността на страната – на местата, където транспортните средства се разтоварвани под данъчен контрол.
За териториална дирекция на НАП Пловдив са обявени 38 щатни бройки с
месторабота гр. Пловдив – 25 бр., гр. Хасково – 4 бр., ГКПП Капитан Андреево – две, ГКПП Капитан Петко войвода – 5 бр. и ГКПП Маказа – 2 щатни бройки.
Конкурсът за свободните работни места ще се проведе на два етапа. На
първия участниците ще решават тест, чиято цел е да се установят професионални им знания. Допуснатите до втория етап, ще бъдат и интервюирани.
Работата на инспекторите във фискалното звено е свързана с физически и
документален контрол на стоки с висок фискален риск. Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите в звеното ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си.
Кандидатите за работа трябва да подадат документи до 7 декември,
включително, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 

 

СПОДЕЛИ