Напрежение в кв. Баделема заради проблем с достъпа до частни имоти

Проблем с достъп до частни имоти в кв. Баделема II
Проблем с достъп до частни имоти в кв. Баделема II

Казус със затруднен достъп до частни имоти в новостроящия се асеновградски квартал „Баделема II“ стана обект на напрежение между собственици, съкварталци и Община Асеновград. Става дума за черен път, който хората от години използват за по-кратко и удобно, за да стигнат до новите си домове, но който всъщност не е част от уличната регулационна мрежа. Това е междублоков и вътрешноквартален участък, в който попадат частни имоти. На един от тях в момента асеновградчанинът Иван Апостолов, закупил парцела чрез ЧСИ, строи, а съвсем скоро и останалата част от трасето ще бъде застроена, защото тя също е частен парцел. Така „пътят” ще бъде напълно затворен, обясни Апостолов.

По план предвиден нов път има, но той трябва да премине покрай имота на Иван Апостолов, където обаче от години има метални гаражи на жителите на блок 11 и 12. Те пък не желаят гаражите им да бъдат премахнати, за да може на тяхно място да премине улица. Подписка от 108 души, входирана в общината и адресирана до кмета и зам.-кмета подкрепя тяхното възражение.

„Смятам, че хората са прави, защото вътрешнокварталната улица в момента не е нито оразмерена, нито като габарит, нито като носимоспособност да понесе този трафик, който ще тръгне, защото квартала тепърва се застроява.“, обясни зам.-кметът, инж. Стоян Димитров.

Той обясни също, че и досега достъпът на жителите на новия квартал е бил осигурен според общия устройствен план. Две са улиците, които осигуряват достъп на хората, като един от възможните маршрути е ул. „Матей Преображенски” и „Петко Москов“, другият е ул. „Втора“, обясни зам.-кметът. Но тъй като те са по-заобиколни, всички са предпочит да минават през по-краткия маршрут, допълни той. А по-краткият вече не е вариант.

„За съжаление всичките тези хора, които живеят там, още когато са купували тези имоти са били наясно, че няма изградена инфраструктура. Затова и цената на имотите в този район е такава. Разбирам ги, затова че бързат, интензивно се строи в квартала, но в края на краищата Общината разполага с определен финансов ресурс и той не е неограничен.“, каза инж. Димитров.

„Община Асеновград е разработила подробен устройствен план и план за благоустрояване на цялата площ на бъдещия квартал Баделема. Това е част, която към момента се застроява и наистина гражданите имат проблем с достъпа. До момента нерегламентирано е ползван един вътрешноквартален, междублоков път, който първо няма необходимия габарит за да може от там да минава и тежкотоварна техника, която съответно да проведе пътникопотока от квартала, освен това в сега действащия проект не представлява част от уличната регулационна мрежа на квартала.

Предвидено е достъпа до квартала да се осъществява през ул. ”Матей Преображенски” и през ул. „Втора”. Миналата година Община Асеновград задели 256 000 лв., с които започна изграждането и по двете улици на водопровод, канализация и чакълиране на двете улици с идеята да осигурим нормален достъп поне в първия етап. Тази година най-вероятно Общината ще предвиди допълнително средства, според възможностите на бюджета. Целият проект е на стойност над 10 млн. лв. и сами разбирате, че няма как да бъде изпълнен в рамките на една, две или пет години. Това е една голяма площ, която тепърва се разработва като квартал. Хубавото е, че има проектна готовност, има заложени параметри на абсолютно всички комуникации, включително и газоснабдяване на квартала и Община Асеновград започва поетапно изграждане на над 6 км. улична мрежа в квартала.

Лошото в случая е, че къщите се строят хаотично, според инвестиционните намерения на собствениците, което прави достъпа до всяка една точка на квартала затруднен.

Най-напред трябва да се изгради подземна инфраструктура, след това да се изградят улиците. След като се приключат строителните процеси в една отсечка, Общината ще започна полагането и на т.н. трайни настилки.

Към момента там строителството е през три-четири парцела, т.е всички хора, които тепърва ще строят, също ще им трябва достъп до тежка техника, ще трябва да се прекарват водопроводи и канални отклонения и всяко едно изграждане на трайни настилки и облагородяване ще бъде нарушено по време на строителството. Затова изграждането на квартал Баделема се предвижда да стане поетапно.”, коментира зам.-кметът.