Национална кръгла маса за ефективно решаване проблемите на етническата интеграция

За втори път в рамките на два месеца Асеновград е домакин на Национална кръгла маса за реална политика и ефективно решаване проблемите на етническата интеграция. Днешното заседание бе официално открито от кметът на община Асеновград и инициатор на идеята д-р Емил Караиванов, а сред присъстващите бяха зам.-областният управител Петър Петров, Христина Христова- бивш министър на социалната политика и по настояще съветник на Валери Симеонов, представители на различни министерства, агенции, институции, здравни експерти и други. В приветствието си кметът набеляза основни проблеми, свързани с ромския етнос, сред които: начин на живот, ранни раждания, здравеопазване и по-скоро липсата на здравна култура при много висок процент от етноса и други. Днешното заседание започна с разискване на подтемата „Здравеопазване”, а след това бе засегнат въпросът демографска и социална политика.Представени бяха доклади от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравно осигурителна каса, от ресорните парламентарни комисии, Националното сдружение на общините, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.В края на месец август се състоя първото заседание, което бе на тема „Образование и трудова заетост”.

СПОДЕЛИ