Необходима е цялостна подмяна на указателните табели в Асеновград

  Целта на указателните или информационните табели е да дадат информация за посоката, а понякога и за местоположението на даден обект. Специално тези, указващи посока към населени места, се поставят за ориентир и с цел улесняване на транзитно преминаващите към други селища шофьори. В случай че табелите са повредени, избелели или напълно липсват, те няма как да изпълнят своята функция. На много места в Асеновград това е проблем, с който се сблъскват местни жители, както и гости на града. Задача, която задължително трябва да бъде свършена във времето, е цялостната подмяна на указателните табели в Асеновград, коментира кметът д-р Емил Караиванов, като визира специално табелите с имена на улици. Това обаче изисква доста средства, поради което вероятно ще бъде включено в инвестиционната програма или бюджета на Общината, посочи Караиванов.

  В редица градове указателни табели с имена на улици се поставят освен върху жилищни сгради, така и на метална носеща конструкция на пресечки и кръстовища. Практиката показва, че обновяването на табелите се извършва поетапно, съобразно инфраструктурата на града, и започвайки от главните улици и булеварди. Като целта обикновено е не просто остарелите табели с имена на улици и техните номера да се подменят, а всички да бъдат в еднакъв цвят и форма.  

СПОДЕЛИ