НОИ открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.

Процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 г.открива НОИ. Това съобщиха от института.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в процедурата е 17 февруари (петък) 2017 г.

Подробна информация за задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2017 г., условията за финансирането на дейността и указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение са публикувани на интернет страницата в рубрика “Обезщетения”, раздел “Профилактика и рехабилитация”.