Нова социална услуга за пълнолетни с увреждания стартира в Асеновград

Оглед на реновираната част от сградата направиха днес зам.-кметовете по строителството и по хуманитарните дейности - Стоян Димитров и Петър Петров

Оглед на ЦПЛУ
Оглед на ЦПЛУ

Центърът за подкрепа на лица с увреждания ще е на втория етаж от бившия Дом за деца „Таню Войвода“ в Асеновград. На първият от няколко години функционира Дневният център за деца с увреждания.

Целевата група, на която ще се предоставя социалната услуга включва хора с тежки множествени увреждания, в риск и техните семейства, както и хора с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги, и техните семейства.
От услугата ще могат да се възползват най-малко 35 лица с увреждания и не по-малко от 60 души – техни близки и роднини.

Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на общината. Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и семействата им чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация в центъра или в домашна среда, като в рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания.

Проектът  предвижда и доставка на специализиран транспорт за предоставяне на мобилни услуги и осигуряване на достъп на трудно подвижните лица до услугата.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.” по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, а пълният срок за изпълнение на проекта е 31 месеца. Общата стойност на проектното предложение е в размер на почти 1 млн. лв.,  а по прогноза ремонтните дейности възлизат на около 400 000 лева.

Оглед на реновираната част от сградата направиха днес заместник-кметовете по строителството и по хуманитарните дейности – Стоян Димитров и Петър Петров. Те се увериха лично в качеството на получените резултати, съобщават от Общината.

Оглед на ЦПЛУ
Оглед на ЦПЛУ

Преустройството е извършено като са спазени основните принципи за достъпност, безопасност и функционалност. Осигурени са пространства за разнообразни дейности на потребителите, стаи за почивка, както и за индивидуални консултации със специалисти. Обособени са санитарно-битови помещения и спални помещения за заместваща грижа – по едно за мъже и жени. Създадени са и стаи за активни занимания, за провеждане на групови такива, за срещи с персонала или представители на институции и гости.

Центърът разполага и със зали за трудотерапия, арт терапия и стая за психолог. Има помещение за рехабилитатор, като са предвидени свободни пространства за упражненията и рехабилитацията. Обособени са кухненски бокс и трапезария. Осигурено е помещение за управителя, медицински кабинет и спортна зала, като предвиденото обзавеждане осигурява безопасна и сигурна среда за ползвателите.

Сградата на бившия детски дом е построена през 1936 г. с предназначение за Копринена фабрика. След приключване дейността на предприятието, цялата постройка е преустроена в общежитие. А в по-късен етап поема функцията на Дом за деца, лишени от родителски грижи. Сегашното преустройство обхваща двете нива на сградата като не се променя конструкцията.

Така, към днешна дата, на първия етаж продължава да се предоставя услугата „Дневен център за деца с увреждания“, а на втория се ситуира „Център за подкрепа на лица с увреждания“. Достъпът се осъществя чрез два входа/изхода, разположени от южната и източната страна на постройката.

Осигурява се достъпна среда за двете сгради и чрез изграждането на външен асансьор.

Няма мнения за показване