Новата година ще започне с най-голямата за 2018 година Суперлуна

След като през отиващия си месец наблюдавахме най-голямата Суперлуна за 2017 година, през първите дни на Новата година отново ще видим естествения спътник на Земята в пълния му блясък.
На 1 и 2 януари Луната ще бъде по-близко до нашата планета, отколкото ще се намира през цялата 2018 година – съответно на 356 565 и 356 846 километра.
Януарската Суперлуна ще изглежда със 7% по-голяма и по-ярка от типичната пълна луна.
Любителите на небесните явления, които няма да имат възможността да наблюдават суперлунието, заради лоши атмосферни условия, ще могат да го проследят онлайн благодарение на проекта “Виртуален телескоп”.

СПОДЕЛИ