Нови кофи за смет в Куклен

Община Куклен предприема мерки за увеличаване броя на кофите за разделно събиране на отпадъци.

Използването на кофите за разделно събиране ще намали общия обем на депонираните отпадъци. За справка средната цена за изхвърляне на една от кофите пред домовете на гражданите, струва над 470 лева на година на общинския бюджет. Стойността, която средно заплаща едно домакинство за отпадък на година от друга страна е 20 лева. В момента голям проблем за Куклен представлява необходимостта от закупуване на безплатни контейнери за гражданите, за което ще са необходими поне 50 хиляди лева от общинския бюджет. През 2017 година кофите не бяха закупени заради дефицита в план сметката за чистота. Това е една от причините администрацията да поиска увеличаване на таксата за битови отпадъци.

Приходите за „Чистота” в община Куклен не са се променяли от 2007 година насам. Те варират около 430 000 лева, като най-висок приход е реализиран в 2016 г. – около 483 000 лева.

През 2017 за първи път бяха поставени контейнери за събиране на строителни отпадъци, с което поне 2 пъти намаля нерегламентираното изхвърляне на този вид отпадък, припомнят от съседната Община.

През 2018 година се очаква да завърши процедурата за закупуване на нови сметосъбиращи машини, които са от жизнена важност за подобряване на услугата за гражданите. В момента техниката, с която се извършва тази дейност, е силно амортизирана.

„Машините за сметосъбиране са на повече от 30 години и вече са негодни да изпълняват тази дейност”, оплакват шофьорите им.

Проблемите с дефицита по сметките може да се проследи още от 2013-2014 година, но не са предприети мерки от тогава. Още в началото на октомври тази година парите за чистота свършиха, поради неувеличаване на такса битови отпадъци с минимални размери през годините.

Общинска администрация разглежда различни варианти, които да предложи на Общински съвет-Куклен, сред които разсрочване на дефицитите напред в годините, минимално повишаване на таксата за сметоизвозване, както и съкращения.

 

СПОДЕЛИ