Нови места за отдих в селата Конуш и Избеглии

Детска площадка

Селата Конуш и Избеглии се радват на нови места за отдих. За това информират от градската управа.

На територията на община Асеновград всички проекти, спечелени и финансирани по програма ПУДООС за изминалата година, вече са реализирани. От общинска администрация уточняват, че след облагородяване на различни пространства в селата Тополово и Новакаво, бяха изградени места за отдих и почивка и в последните две села с такива проекти – Конуш и Избеглии.

Стойност на проекта на благоустроения терен в с. Конуш е близо 10 хил.лв.  Теренът  се намира точно в центъра на селото, където бе изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години. За целта бяха доставени и монтирани детски съоръжения. Оформена бе зелена площ с подходяща растителност, изгради се и ограда за осигуряване на безопасна игра за децата.

Теренът, който бе благоустроен в с. Избеглии, също се намира в центъра на населеното място. Стойност на проекта е 9987 лв. Тук бе изградена нова беседка, оформиха се паркови алеи, засадиха се дръвчета. Непосредствено до беседката се намира изключително добре поддържана детска площадка, която е направена по същата програма, но през 2017 год.

Няма мнения за показване