Новите общински съветници на Куклен

Мандатите за общински съветницив Куклен:

№ в бюле-тината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

тринадесет                                13

 с думи                                   с цифри

1.

ПП ГЕРБ

  три                                         3

2.

НОВА АЛТЕРНАТИВА

  три                                      3

3.

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

  две                                        2

4.

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

  две                                         2

5.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС

  три                                         3

Имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Албена Черкезова Костадинова

НОВА АЛТЕРНАТИВА                       **********

2.Ангел Петров Милянчев

НОВА АЛТЕРНАТИВА                       **********

3.Борислав Аргиров Аргиров

ПП ГЕРБ                                              **********

4.Борислав Карамфилов Момчев

ПП ГЕРБ                                           **********

5.Димитър Георгиев Димитров

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                       **********

6.Димитър Кръстев Сотиров

НОВА АЛТЕРНАТИВА                      **********

7.Ердуан Сали Мехмед

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                   **********

8.Зехра Илияз Бекирефенди

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

9.Мария Георгиева Белчева

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                       **********

10.Надрие Мюмюнова Мурадова

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

11.Наил Наим Рустем

Движение за Права и Свободи – ДПС **********

12.Пламен Петров Гошев              

ПП ГЕРБ                                            **********

13.Салимехмед Нуретин Мюмюн

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                   **********

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

СПОДЕЛИ