Няма нужда от регистрация на настоящ адрес за влизане и излизане от Пловдив

Няма да има нужда от представяне на адресна регистрация за настоящ адрес при преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътни артерии на Пловдив, съобщиха от Общинския кризисен щаб в града.

Декларацията, която се представя пред контролните органи на КПП, се попълва от физическите лица и се заверява от работодателя. Съгласно разпореждане на кмета Здравко Димитров срокът за попълване и заверка на декларацията е до 17 часа в понеделник, 23 март.

Декларацията може да бъде свалена от страницата на Община Пловдив тук:

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/03/%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%9F%D0%9F.pdf