Обезопасяват и укрепват Търговския център в Асеновград

Общинска администрация има ангажимент да изготви и представи в Общинския съвет доклад за размера на финансовите средства, необходими за извършване на ремонтни дейности в Търговския център. По този въпрос вече се работи, в момента са предприети действия през ангажирани експертни лица за пълно обследване състоянието на конструкцията на обекта, след което ще бъде изготвена количествено – стойностна сметка за необходимите средства за ремонта. Междувременно има и запитване от търговци за наемане на търговски площи в Търговския център след приключване на ремонтните дейности. Засега е важно търговския център да бъде укрепен и реновиран, така че да приключим с перманентните извънредни и аварийни ситуации на течове, наводнения, аварии на ел. инсталации, съобщи кмета на Асеновград-д-р Емил Караиванов.