Обхватът на населените места, които ще бъдат посетени от полицейските служители, е увеличен

Увеличен е обхватът на населените места, които ще бъдат посетени от полицейските служители.

На 05.06.2018 г. на територията на 01 РУ – Пловдив – с. Бойково, с. Храбрино, с. Дедово. с. Извор, с. Лилково и с. Ситово.

На 07.06.2018 г. на територията на РУ – Асеновград – с. Катуница, с. Милево, с. Поповица, с. Болярци, с. Богданица и с. Чешнегирово.

На 12.06.2018 г. на територията на РУ – Карлово – с. Столетово, с. Слатина, гр. Клисура, с. Христо Даново, с. Розино и с. Певците.

На 14.06.2018 г. на територията на РУ – Стамболийски – с. Триводици, с. Златитрап, с.Устина, с. Ново село, с. Куртово Конаре и с. Брестовица.

На 19.06.2018 г. на територията на РУ – Хисар – с. Чернозем, с. Долна махала, с. Горна махала, с. Иван Вазово, с. Песнопой и с. Бегово.

На 21.06.2018 г. на територията на РУ – Първомай – с. Поройна, с. Дълбок извор, с. Крушево, с. Татарево, с. Виница и с. Градина.

На 26.06.2018 г. на територията на РУ – Раковски – с. Борец, с. Чалъково, с. Дрангово, с. Белозем, с. Пъдарско и с. Стряма.

На 28.06.2018 г. на територията на РУ – Труд – с. Костиево, с. Голям Чардак, с. Желязно, с. Радиново, с. Царимир и с. Малък Чардак.