Облекчават процедурата за получаване на наследствена пенсия

Процедурата за получаване на наследствена пенсия да бъде облекчена. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са внесени за обсъждане от социалния министър Бисер Петков.

Промените предвиждат родствена връзка между детето и починалия родител да може да се докаже не само чрез удостоверение за наследници, а и чрез други документи. Така, дори и да липсва удостоверение, децата ще могат да получат пенсия.

Видът на документите не е посочен, затова и в препоръки от дирекция “Модернизация на администрацията” в МС пишат, че е необходимо те да бъдат посочени конкретно.

Също така се предвижда да отпадне необходимостта лицата да представят удостоверение за регистрация по настоящ адрес при заявяване промяна на адреса за получаване на пенсията.

Друго предложение за промяна ще облекчи наследниците след смърт на пенсионер. При смърт и закриване на банковата сметка, по която се превежда пенсията му, ще отпадне задължението на наследниците да се снабдят от съответното териториално поделение на НОИ с удостоверение, в което да се посочва последният месец, за който починалият е имал право на пенсия и месецът, до който същата е преведена по сметката.

Тази информация ще се предоставя от банките по служебен път на териториалните поделения на НОИ, въз основа на сключени договори.

СПОДЕЛИ