Обновяват по програма фонда на ГБ „Паисий Хилендарски“, от там очакват предложения от гражданите за нови заглавия

Екипът на градска библиотека „Паисий Хилендарски” в Асеновград подготвя проектно предложение до Министерството на културата за кандидатстване по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”за 2021 г. Той е на стойност 12 000 лв. и е за обогатяване на фонда на библиотеката. Затова от там приканват асеновградчани да дадат свои предложения кои книги биха искали да бъдат включени в проектното си предложение.

Това не е първата програма, по която асеновградската библиотека е печелила проекти, казва Милена Марковска, директор на институцията. Миналата година също е спечелен проект на стойност 13 000 лв.

За да могат да бъдат още по-полезни на своите читатели от библиотеката се обръщат към тях да им пишат на имейл: [email protected] или и на фейсбук страницата с предложенията за нови заглавия, или заглавия, които биха искали да има във фонда на библиотеката. Това те могат да направят до 3 март, за да може да се предаде навреме проектното предложение.