Обрасла в треви и храсти пътека стряска зад ОУ “Отец Паисий”

В навечерието на новата учебна година сме. Има деца, които достигат до училище с автомобили, извозвани от своите родители, но има и такива, които трябва да преминат немалко разстояние, за да стигнат до класните си стаи. Когато това разстояние е свързано и с определени препятствия, преходът става труден за децата и притеснителен за родителите. На ул. “Матей Преображенски” (зад ОУ “Отец Паисий”) се намира пътека, през която повечето дечица, живеещи кв. “Баделема”, преминават ежедневно на отиване и връщане до и от училище. Дни преди 15 септември заварваме въпросната пътечка в ужасно състояние – обрасла в треви и храсти, неосветена и с вързано куче в близък двор. Отговорът, който получихме от местната власт при подаване на сигнала е, че съвсем скоро пътеката ще бъде разчистена и обезопасена. ТВ САТ КОМ своевременно ще проверява дали това е така и ще ви информира.