Обществена поръчка за доставка на растителност обяви Община Асеновград

Асеновград
Асеновград

Обществена поръчка с предмет „Доставка на растителност, включваща широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя и тревно семе“, чрез събиране на оферти с обява, обяви Община Асеновград.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година или до изчерпване на финансовия ресурс. В случай на изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя /Общината/ преди изтичане на срока на действие на договора, Възложителят прекратява предсрочно договора едностранно, пише в документацията.

Предлаганата от участника цена трябва да бъде съобразена с финансовия ресурс, който Общината може да осигури за изпълнение на поръчката. Това е сумата, която е посочена и в обявата за обществената поръчка като максималната цена за изпълнение на обекта. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 66 666,67 /шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ лева без вкл. ДДС. Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най – изгодна оферта“.

Финансовите средства по обществената поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Община Асеновград, а участникът, избран за изпълнител, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, трябва да е изпълнил успешно поне един договор с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Участниците следва да предложат цена за всеки един артикул от количествената сметка от настоящата документация.

Доставяната растителност трябва да е първо качество; да е засадена в торфен субстрат; да е здрава, неповредена от болести и неприятели, без механични повреди. Цветята трябва да са с достатъчно листна маса.

Видове растителност:

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ПРОГНОЗНО

К-ВО

  ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА      
1 Abies alba Обикновена ела 300+ 15
3 Cedrus atlantica Glauca Pendula Атласки кедър/плачещ/ 200+ 10
4 Cedrus deodara Хималйски кедър 300+ 10
5 Cupressus sempervirens Обикновен кипарис 200+ 15
6 Picea abies Обикновен смърч 200/250 15
7 Pimus excelsa Хималайски бор 200/250 15
8 Thuja occidentalis „Smaragd“ Западна туя 125-150 20
9 Thuja Orientalis „Aurea Nana“ Източна туя „Ауреа нана“ 70-100 30
10 Thuja Smaragd Туя „Смарагд“ 150-200 20
11 Thuja occidentalis globosa Западна туя кълбовидна 30-40 30
12 Thuja woodwardii Кълбовидна туя 50 30
13 Cupressocyparis leylandi „Variegata“ Кипарис 150/200 10
  ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА      
14 Acer platanoides „Krimson King“ stem Червенолистен ацер 225-250 20
15 Acer platanoites Шестил 250-300 20
16 Tilia tomentosa Липа 200-250 10
17 Fraxinus Ясен 200-250 10
18 Acer Явор 200-250 15
19 Acer cappadocicum Полски клен 200/250 20
20 Aesculus hippocastanum briotti Конски кестен 300 20
21 Albizia julibrisin Албициа 200-250 20
22 Betulapendula Youngiico Бреза 120-140 15
23 Betula Yongii Бреза плачеща 120/140 15
24 Quercus rubra Червен дъб 200/250 30
25 Fagus silvatica „atropurpurea“ Червен бук 200/250 30
26 Prunus pisardi nigra Червенолистна слива 250-300 10
27 Magnolia grandiflora Магнолия вечнозелена 350-400+ 10
28 Magnolia grandiflora Магнолия вечнозелена 150-200 20
29 Magnolia obovata purpurea Магнолия листопадна 150-200 15
30 Platanus orientalis Чинар 200-250 20
31 Prunus serrulata Японска вишна 150-200 30
32 Robinia Акация 200/250 10
33 Koelreuteria paniculata Китайски мехурник 150+ 10
34 Аcer Platanoides Globosum Кълбовидна ацер 200/250 30
35 Catalpa bignonioides ‘Nana’ Кълбовидна каталпа 250/300 30
36 Robinia Pseudoakacia Umbraculifera Кълбовидна акация 250/300 25
37 Lagerstroemia indica Rubra Индийски люляк 150/200 30
   ХРАСТИ      
38 Berberis Берберис 30/40 50
39 Berberis Берберис „Атропурпурея Нана“ 20/30 50
40 Buddleia davidii Будлея 40-60 50
41 Buxus semperwirens Чемшир 20 30
42 Cornus alba Обикновен дрян 40-60 10
43 Cotoneaster horizontalis Котонеастер 30-40 20
44 Euonymus Евонимус 30/40 30
45 Festuca Синя трева 15.. 20
46 Forzithia intermedia Форзиция 40-60 50
47 Hydrangea Хортензия 30/40 20
48 Hybiscus syriacus Дървовидна ружа 150-200 30
49 Jasminum nudiflirum Жасмин 175-200 20
50 Juniperus blue ship Юниперус 30-40 30
51 Laurocerasus Лавровишна 30/40 30
52 Lavandula officinalis Лавандула 20-30 20
53 Ligustrum ovalipholium Лигуструм 40-60 200
54 Lonicera pileata Maygrum Лоницера 30-40 50
55 Spiraea vanhoutei Спиреа 30-40 30
56 Syringa vulgaris Люляк 40-60 20
57 Lagerstroemia indica Rubra Индийски люляк 40-60 20
58 Vinca Винка 40/60 20
59 Yucca Юка 40.60 20
60 Wisteria Глициния 80-100 20
61 Cotinus cog. Royal Purple Смрадлика 60-80 10
62 Wisteria multiflora in sorten Китайска  вистерия 150-200 20
63 Clematis клeматис 20/30 20
       
  ДРУГИ      
64 Тревна смеска за слънце   кг. 70
65 Тревна смеска за сянка   кг. 50
66 СЕЗОННИ ЦВЕТЯ      
67   бегония бр. 2000
68   теменужка бр. 2500
69   тагетис бр. 1000
70   сенецио бр. 1000
71   винка бюрдюрна бр. 1000
72   колеус бр. 1000
73   вербена бр. 600
74   салвия бр. 500
75   петуния бр. 500
76   газания бр. 600
77   агератум бр. 500
78   циния бр. 500
79   целозия бр. 500
80   циганче бр. 400
81   паричка бр. 400
  КАСКАДНИ СЕЗОННИ ЦВЕТЯ      
82   каскадна петуния бр. 1 000
83   каскадна винка бр. 1 000
84   каскадна теменужка бр. 1 000
85   каскадна вербена бр. 500
86   кампанула бр. 500
87   лобелия бр. 500
  ЛУКОВИЦИ      
88   лалета бр. 2 000
89   нарциси бр. 500
90   зюмбюл бр. 700
91   мускари бр. 600
92   фритилия бр. 300
93   алиум/декоретивен лук/ бр. 300
  МНОГОГОДИШНИ ЦВЕТЯ      
94   Канна 50 400
95   мини каранфил 30-40 400
96   ехинация 20 150
97   лизимахия 20-30 150
98   маргаритка 20-30 150
99   хемерокалис 20-30 150
100   Флокс 20-30 300
101   хризантема 30-40 200
102   армерия 20 100
103   церастиум 20-30 100
104 Mini rosi мини рози бр. 100
105 Rosi роза бр. 150
106 Rosa climbing in sorten увивна/ пълзяща роза со 51 50
107 Rosa multiflora/ polyantha Плачеща роза со 41 20
108 Rosa stam Роза стам 120 30
109 Mulch мулч безцветен куб.м. 20
110 Mulch мулч цветен куб.м. 15
111 Филц Филц тон 20
112 Пропусквателно зебло за полагане под мулч или филц   м2 100
         
  ТОРОВЕ      
113 Троен супер фосфат   50кг. 5
114 Комбинирана тор N.P.K.   50кг. 5
115 Амониева селитра   50кг. 5
116 Калиев сулфат   25кг. 5
117 Комплексен тор „Yara Mila“   50кг. 5

 

 

 

 

Няма мнения за показване