Община Асеновград почисти нерегламентирани замърсявания

Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Пловдив извърши проверки на места с нерегламентирано замърсяване на територията на община Асеновград. Инспектирани са площи в селата Леново и Лясково, както и в квартал „Баделема“ в града. По-голямата част от местата вече са почистеним съобяават от Община Асеновград.

Ето и подробна справка. В квартал „Баделема“ проверката е показала, че замърсените земи са частни. Изпратени са писма до собствениците, които според българското законодателство, са длъжни да поддържат имотите си чисти така, че да не замърсяват околната среда и почвите. В Леново нерегламентирано замърсяване се е било образувало около минералните извори. Към момента там е почистено, за което община Асеновград има писмено уверение и от кмета на населеното място Борис Ангелов. Освен това, броят на съдовете за отпадъци на мястото е увеличен от два на три. До кариерата в село Лясково инспекторите не са получили достъп, поради което в момента се извършва проверка чия е собствеността.

Междувременно, община Асеновград обжалва административно постановление от РИОСВ – Пловдив, с което й бе наложена глоба от 10 000 лв. Първоначално Районен съд – Асеновград се произнесе в полза на общинската администрация. В момента РИОСВ – Пловдив обжалва решението на първа инстанция и се очаква решение от Административен съд – Пловдив.

Над 700 проверки за нерегламентирани сметища са били извършени през миналата година от 15-те екоинспекции в страната, съобщиха от МОСВ.

За констатирани замърсявания с отпадъци на 75 кмета са издадени наказателни постановления на обща стойност 243 300 лв., като на девет от тях са издадени по повече от едно. С най-много в цялата страна – 5 наказателни постановления на стойност 17 000 лева е кметът на община Сопот. С три е кметът на община Асеновград, чиято санкция е 10 000 лева.

Еднократно с по 3 000 лева са глобени кметовете на общините: Родопи, Перущица, Марица, Карлово и Първомай.

В Пазарджишка област е санкциониран само кметът на Батак с 3000 лева, а в Смолян нарушения не са констатирани.