Община Асеновград почисти за пореден път нерегламентираното сметище на улица „Миньор“

Община Асеновград почисти за пореден път нерегламентираното замърсяване на улица „Миньор“ край новия гробищен парк. Към момента отпадъците от зоната са премахнати.

От там призовават гражданите, които забележат нарушители, изхвърлящи боклуци там или на други нерегламентирани за целта места, да сигнализират незабавно на телефони: 0331 20 304; 0331 20 238; 0331 6 22 33; 0885 25 0001, за да се предприемат необходимите мерки.

Община Асеновград разчита на активната гражданска позиция и на съвместните действия с гражданите за справяне с образуването на нерегламентираните сметища.