Община Асеновград разчиства поражения от наводнения в няколко села

Водата от реката в Леново заля моста

Вследствие на проливните дъждове на територията на община Асеновград през
изминалия уикенд са констатирани множество нарушения по пътните настилки в
няколко населени места. Извършен е бил оглед от общинското ръководство и е установено, че в село Тополово се е активирало свлачище. Свлечено е голямо количество инертен материал.

В Леново е установен оголен водопровод, а от повлечени дървета, клони и други
наноси са запушени тръбите на моста над реката. Заради голямото количество дъжд
водата е излязла от речното корито и е заляла мостовото съоръжение. Пострадал от
наводнение е и главният път в селото.

В Бачково е констатирано натрупване на инертен материал на една от улиците. В
общинската администрация продължават да постъпват докладни от кметове и кметски
наместници по населените места, с което съобщават за нанесени поражения върху
инфраструктурата и за активирали се свлачища.
Община Асеновград е организирала разчистването на проблемните участъци в
Тополово и Леново. Във второто село предстои почистването на речното корито, като
ще се отстранят растителността и наносите запушили моста.