Община Асеновград с превантивни мерки срещу птичи грип и африканска чума по свинете

Общинската епизоотична комисия се събра на заседание, за да обсъди мерките за предпазване от разпространението на инфлуенцата по птиците и чумата по свинете.

Община Асеновград е в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта инфлуенца по птиците. По този повод в общинска администрация се проведе заседание на общинската епизоотична комисия. В нея участваха заместник-кметът по екологията Тамер Бейсимов и представители на същата дирекция, на пожарната, полицията, болницата РЗИ в града, както и на Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив и други официални лица. На заседанието бяха обсъдени превантивни мерки за предпазване от разпространение както на инфлуенца – птичи грип, така и на африканска чума по свинете. Като предпазна мярка се препоръчва стопаните да не пускат птиците си извън територията на дворовете. Препоръчва се да се отглеждат отделно патици и гъски от други домашни птици, както и да се наложат мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици. А фуражите да се съхраняват в закрити помещения. И още – да се спазват мерките за биосигурност. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, незабавно да се уведомява ветеринарен лекар или кмета на населеното място. Ако се натъкнат на мъртви птици от различни видове да сигнализират на доктор Владо Бозев (телефон: 088 45 41 460) и доктор Оля Николова (телефон: 0884 541 466).

Мярка, която ще предприеме общинското ръководство на Асеновград, е да изпрати уведомителни писма до всички кметове и кметски наместници в населените места на общината. Те ще са длъжни в определен срок да посочат подходящи общински терени, в които да бъдат загробвани заболелите животни (при случай на нужда). Предложенията им ще бъдат съгласувани с Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция (БД) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Пловдив. С такива места към момента разполагат селата Врата, Избегии и Леново.

Относно африканската чума по свинете, ангажимент на Районно управление (РУ) – Асеновград е да следи транспортирането на прасета, които са без ушни марки. Освен това, от комисията напомнят, че хората, отглеждащи свине, са длъжни да ги регистрират, без значение от броя им. В противен случай, ако бъдат установени такива нерегистрирани, стопаните подлежат на санкция. Междувременно, писмено ще бъде предупреден и ръководителят на Дейност „Пазари и тържища“ към общината да проследи недопускането на продажба на птици на кооперативния пазар в града. Ще бъде извършена проверка и на така наречения „Животински пазар“ в Асеновград. От общинската управа уверяват, че на този етап не са открити заболели нито свине, нито птици на територията на общината. Фукционираща към момента е района е една свинеферма, в която се отглеждат около 90 прасета. Тя е разположена в село Боянци.

Със заповед на областния управител на област Пловдив и на основания чл.130, т.5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории. Забраняват се и провеждането на изложби и пазари за птици на територията на цялата пловдивска област. Ограниченията са в сила до отмяна на настоящата заповед.